Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi
En gruppe menn bærer et død person, pakket inn i gult klede, ned mot elven Ganges i India.
En nylig avdød, eldre mann blir båret ned til Ganges som en del av et hinduistisk ritual. ozgurdonmaz/iStock/Getty Images Plus

Døden som ritual (dokumentar, 53 min)

Se 2. episode i dokumentarserien "Døden- en serie om livet". Bruk notatarket (se vedlegg) underveis. 

1. Oppsummere funnene i notatarket sammen med noen medelever eller felles i klassen. 

2. Ta utgangspunkt i et eksempel fra dokumentaren på hvordan døden blir markert. Skriv to korte tekster, en der du forsøker å beskrive det på en etnosentrisk måte, og deretter en tekst med et kulturrelativistisk perspektiv. Les opp for en medelev. Diskutere: hva blir forskjellen mellom tekstene? Hva ved ritualet er vanskeligst å forstå? Hvordan kan en likevel klare å forstå det?