Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Hvordan skal arbeidet organiseres?

Introduksjon

Hero Images/Getty Images

Ikke alt arbeid bør eller kan styres og organiseres på samme måte. Tenk deg at du er leder av en bedrift og at du skal bestemme hvordan arbeidet skal organiseres for å få til mest mulige effektive resultater. Diskuter med medelever hvordan dere ville organisert arbeidet i de ulike typene abeid listet opp nedenfor. Bruk spørsmålene som veiledning i diskusjonen og begrunn alle valgene dere tar. 

Til slutt diskuterer dere om dere gjorde forskjellige valg i de ulike typene arbeid og hvorfor ulike typer arbeid organiseres på ulike måter. 

 

Spørsmål: 

- Hvordan kan du organisere dette arbeidet slik at det gjøres mest mulig effektivt?

- Hvordan kan du organisere arbeidet slik at arbeiderne trives når de gjør arbeidsoppgaven?

- Hvordan kan du organisere arbeidet slik at du holder kostnadene på et nivå slik at du også sørger for å tjene penger?

- Hvordan kan du organisere arbeidsoppgavene mellom ulike personer i bedriften?

- Skal det være tydelige regler for hvordan arbeidet skal gjøres eller skal arbeiderne få frihet til å løse oppgavene slik de ønsker selv? 

- Skal du bestemme alt om hvordan arbeidsoppgavene skal løses eller skal arbeiderne ha medbestemmelsesrett i sine egne oppgaver?

 

Ulike typer arbeid: 

- Trene et fotballlag

- Drive en matbutikk

- Utvikle en treningsapp

- Sortere post

- Lage reklame for en ny sjokolade

- Tømme søppel

- Drive en barnehage

- Planlegge russebuss