Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Samfunn med polygami (læringssti)

Introduksjon

Getty Images/iStock/cglade

Polygami (flergifte) er en betegnelse på et ekteskap der flere er gift samtidig. I Norge er polygami ulovlig, mens det er vanlig praksis i enkelte andre land.

I denne læringsstien skal dere blant annet lytte til en samtale om polygami og lese en fagtekst om temaet. 

Kompetansemål:

  • gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer
  • analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg