Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Søskenbarnekteskap

Introduksjon

Getty Images Pluse/iStock/AlenaZamotaeva

De siste årene har det stadig vært diskusjon om ekteskap mellom søskenbarn bør forbys i Norge. I denne leksjonen skal du arbeide med å forstå hvorfor ekteskap mellom søskenbarn forekommer i ulike kulturer og diskutere argumenter for og mot å forby ekteskap mellom søskenbarn.

Kompetansemål:

  • gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer
  • analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg
  • forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene