Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Indvid og samfunn

Introduksjon

Når du skal arbeide med å forstå hvorfor mennesker handler slik de gjør, må du ta hensyn til både forklaringer som tar utgangspunkt i individet og forklaringer som tar utgangspunkt i samfunnet. De to perspektivene er viktige å ha i hodet samtidig når du skal arbeide med samfunnsspørsmål.

Nå skal du øve deg på å forklare ulike sosiale fenomener som tar utgangspunkt i både individ og samfunn. Først kan du se et forslag til hvordan man kan gjøre det.