Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Sosialiseringsprosessen: Fra barn til borger

Introduksjon

Hero Images/Getty Images

Fordypningsoppgave: 4 timer (filmen varer 45 min.)

Tema: Primær- og sekundærsosialisering, sosialiseringsprosessen

Kompetansemål:

  •  definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer
  •  sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess
  •  analysere skolen som sosialt system

I denne leksjonen skal du se dokumentaren Fra barn til borger, deretter skal du arbeide med diskusjonsoppgaver (muntlig eller skriftlig). Deretter kan du fordype deg i tematikken ved å skrive en drøftende tekst eller ved å ha debatt om skolestart for 6-åringer.

Dokumentaren kan lånes på Filmbib.no med lånekort. Filmene i Filmbib er rettighetsklarert for privat bruk, og for bruk i klasseromsundervisning.