Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Rådebank: En studie av rånesubkultur

Introduksjon

Getty Images Plus/iStock/burroblando

I denne leksjonen skal du arbeide med rånekultur og studere hva som kjennetegner denne subkulturen.

Du skal se en episode av den nye NRK-serien Rådebank  og du skal lese en sak om rånestrid i en bygd i Norge.

 

Kompetansemål:

  • gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
  • bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer
  • definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer
  • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet