Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Leksjon: Sånn er Norge (dokumentarserie, ca. 15 min. episoder)

Introduksjon

Getty Images Plus/iStock/rarrarorro

Hva er typisk norsk? Harald Eia, komiker og sosiolog, undersøker i serien Sånn er Norge (NRK, 2020) hva som er «typisk norsk». Hvordan har det norske samfunnet blitt slik det er i dag?

Denne leksjonen trekker tråder mellom kultur og prinsipper om frihet og fordelingsspørsmål.

I løpet av denne leksjonen skal du se to episoder på ca. 15 minutter hver, og gjøre føroppgaver og etterarbeid til disse.  

Lykke til med arbeidet!

 

Kompetansemål:

  • gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
  • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet
  • forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling