Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Kulturell kapital

Introduksjon

George Doyle/Getty Images

I denne leksjonen skal du arbeide med utgangspunkt i Bourdieus teori om kulturell kapital for å forklare hvordan makt kan komme til uttrykk i ulike former, til å diskutere hvem som har makt og til å diskutere hvorfor vi stemmer som vi gjør. For å svare på oppgavene må du først lese s. 264-266. 

Kompetansemål: 

  • gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet
  • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet