Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Hvorfor velger unge å gifte seg?

Introduksjon

Helen Ashford/Photolibrary/Getty Images

I denne oppgaven skal du jobbe med temaet ekteskapet i Norge. Hvordan kan det ha seg at noen nordmenn velger å gifte seg relativt unge når «ekteskapsratene går ned, samboerskap er blitt vanlig, flere barn fødes utenfor ekteskap og flere skiller seg» (Ellingsæter, 2018)? Dette har sosiolog Anne Lise Ellingsæter forsøkt å finne ut av gjennom sin studie som vi nå skal gå inn i.

 

     Kompetansemål:

  • gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer
  • gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet