Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Ritualer og høytider: De dødes dag, Allehelgensdag og Halloween

Introduksjon

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch

Halloween, Allehelgensdag & De dødes dag

En viktig del av sosialantropologien er å kunne forstå og analysere årsaker til kulturforskjeller ved å sammenligne ulike kulturer. I denne oppgaven skal du se på tre konkrete høytider utbredt i ulike kulturer, men som er nært beslektet med hverandre.