Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Instagram og ungdomsidentitet

Introduksjon

patat/iStock/Getty Images Plus

Denne oppgaven tar for seg både metodebruk i forskning, og sosiale mediers påvirkning på ungdomsgenerasjonen i dag. Vi starter med å diskutere kort egen bruk av sosiale medier i en førlesingsaktivitet.