Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Kan Korona-bråstoppen gjøre oss mer solidariske?

Jente med munnbind i en by. Buss i bakgrunnen. Getty Images/iStock/ArtistGNDphotography

Tror du det norske samfunnet har blitt mer solidarisk (en økt følelse av samhørighet og samhold) som et resultat av koronapandemien? Hør på podcastepisoden i lenken. Jobb med oppgavene i par. 

 

Oppgaver

 1. På hvilke måter mener sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen at korona-pandemien ligner på klimakrisen?
 2. Hvilke likheter finner Hylland Eriksen mellom sin egen kreftdiagnose og det norske samfunnets møte med koronapandemien?
 3. Hva sier Hylland Eriksen om hamstringen av dopapir og mel som oppstod torsdagen i mars da samfunnet stengte ned? Var dette et tegn på at samfunnstilliten brytes ned, eller var dette et unntak?
 4. Oppsummer kort de tre hovedpoengene Hylland Eriksen finner mest interessant med hvordan samfunn og kulturer har taklet denne pandemien:
  • Lite internasjonalt samarbeid
  • Alle land oppfører seg nesten likt
  • Forskjellene er også veldig interessante
 5. Det er snakket veldig mye om at dette har vært en «nasjonal dugnad». Hvorfor er dette begrepet brukt som slagord i Norge? Hva gjør at begrepet fungerer godt i det norske samfunnet, men kanskje ikke i andre som eksempelvis Frankrike?
 6. Er det noen ulemper med å bruke dugnadsbegrepet?
 7. Mener Hylland Eriksen denne pandemien kan føre til «lavere takhøyde» i det norske samfunnet fremover? Hvorfor? Kan det føre til noe negativt?
 8. Hylland Eriksen snakker om det norske folks forhold til staten og personvern, og hvordan pandemien kan påvirke dette ytterligere. Hvilke tanker gjør han seg i podcasten?
 9. Hadde vi i Norge allerede før koronapandemien et komparativt fortrinn (en fordel sammenlignet med andre land) når det gjaldt sosial distansering enn mange andre kulturer? På hvilken måte?
 10. Hva tenker Hylland Eriksen om hvordan folks forhold til sosial distansering og reising fremover? Tror han det vil «sitte i» i lang tid?

 

I grupper:

Avslutt arbeidet i grupper på 3-4 ved å diskutere følgende spørsmål: kan Korona-bråstoppen gjøre oss mer solidariske? Bruk det som kom frem i podcasten til å hjelpe dere til å underbygge egne påstander i diskusjonen. 

 

Nettressurser