Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Abid Rajas klassereise

Abid Raja står sammen med andre statsråder på Slottplassen. Han har mange blomsterbuketter i hendene. Stortinget

Abid Raja ble nylig kulturminister og kan sies å være et eksempel på en etterkommer av innvandrere som har opplevd sosial mobilitet. 
Hva kan forklare at Abid Raja har klart å foreta denne klassereisen? Bruk både individ- og strukturforklaringer i svaret ditt.


"Hans foreldre kom tomhendt til Norge som de aller fleste arbeidsinnvandrerne på 70-tallet; ingen utdanning, ingen oppspart kapital og heller ingen sosialt nettverk. Han ble i en alder av 15 år tatt hånd om av barnevernet og plassert på et hospits sammen med narkomane. Med dette som utgangspunkt startet Abid Raja livets reise i den lavere arbeiderklassen, og er i dag en del av eliten som et regjeringsmedlem. Det er en fascinerende klassereise" (Shah, 2019)

Les først artikkelen av Zeeshan Shah (VG) og deretter artikkelen skrevet av Arnfinn Midtbøen (Aftenposten) og svar på spørsmålene nedenfor.

Oppgaver

  1. Hva overrasket deg mest i artikkelen?
  2. Hvordan har antall innvandrere forandret seg fra 1967 til i dag?
  3. Hva kan være årsaker til at etterkommere av innvandrere er overrepresentert i både den positive og den negative enden av statistikken? List opp årsakene i individ- og strukturforklaringer.
  4. Hvorfor kan det være viktig for hele familien at barna tar utdanning?
  5. Hvilke kjønnsforskjeller legger du merke til? 
  6. Hva kan forklare at det er større grad av sosial mobilitet blant kvinnene?
  7. Hvilke yrker er etterkommere av innvandrere overrepresentert i? 
  8. Hvilke begreper kan du benytte på det som står i artikkelen? (Sosial mobilitet, generasjonsmobilitet, kulturell kapital, sosial kapital, økonomisk kapital, habitus)