Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Fra jakt og sanking til jordbruk: Hva kan vi lære av det?

En mann som tilhører veddaene, et urfolk på Sri Lanka. hadynyah/E+/Getty Images

Hvordan kan det ha seg at samfunn gikk fra jakt og sanking som produksjonsform til å drive organisert jordbruk? Ifølge Susanne Kaluza er dette «Historiens største lureri».

«Det som begynte som en smart innovasjon, endte i mer jobb, dårligere helse og kjønnskamp» (Kaluza, 2017).

 

A: Les kronikken

 1. Les Kaluza sin kronikk i Morgenbladet, publisert 24.08.2017, lenket til på siden.

 

B: Diskuter spørsmålene i par eller grupper

 1. Hvordan tenker Kaluza at «en av de dummeste ideene menneskene har funnet på» begynte?

 

 1. Hva innebar overgangen til jordbruket som produksjonsform for samfunnet, ifølge Kaluza? Beskriv endringer i samfunnsområder som:
  1. bosetting,
  2. arbeidsdeling mellom kvinner og menn
  3. arbeidstid
  4. sosiale strukturer (flat eller hierarkisk?)
  5. helse

 

 1. Hvorfor valgte så samfunn «å gjøre livet så mye vanskeligere for seg selv» (Kaluza, 2017) slik kronikkforfatter ser det for seg?

 

 1. Hva mener Kaluza dagens samfunn har å lære av «historiens største lureri»? Diskuter om dere er enige i hennes bekymring; hvilke fremskritt mener dere kan vise seg i dag å kanskje dra oss i feil retning fremover?