Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

"Hvite Gutter" = "typisk norsk" kultur?

En mann står på slalomski ned en bakke. Gorfer/Getty Images

I denne oppgaven skal dere jobbe med en episode av serien "Hvite gutter" (Dplay, Sesong 3: episode 1). Serien handler om en vennegjeng bestående av fire voksne menn fra Oslos beste vestkant. I denne episoden skal de på hyttetur til Hemsedal. 

Hva slags kulturelle trekk kan vi observere i episoden, og er dette "typisk norsk" kultur? 

NB! Episoden er i november 2019 åpent tilgjengelig, med reklamesnutt før og underveis i episoden.

 

A: Mens du ser episoden

  1. Last ned dokumentet "Observasjonsskjema" du finner til høyre.
  2. Prøv så godt du kan å fylle ut skjemaet mens du ser på episoden. 

 

B: Etter episoden

  1. Sammenlign dine observasjoner med observasjonene til en medelev.
  2. Last ned dokumentet "Kategorisering av observasjoner" (til høyre på siden). Gjør oppgaven slik det er beskrevet i dokumentet. Jobb sammen med en medelev. 

C: Diskuter i grupper

  1. Ut fra egne observasjoner i første del av leksjonen, og kategoriseringen i del to: vil dere si at serien viser «typisk norsk» kultur? Hvorfor, hvorfor ikke?

2. Observerte eller kategoriserte dere noen kulturelle «kunnskaper»? Hva, og på hvilke måter kan dette være spesielt «norsk» kunnskap?

3. I læreboka Sosio står det at kulturer er i «evig forandring» (s. 138), men at det ofte er vanskelig å peke på når og hvordan kulturelle forandringer skjer. Hvilke kulturelle verdier/normer/ regler knyttet til å feriere i Hemsedal, slik de er å finne i episoden av «Hvite gutter», tror dere er bragt videre fra besteforeldreregenerasjonen, men i noe forandret form? Er det noen nye kulturelle trekk?

4. Noen grupper i samfunnet skiller seg ut fra majoritetskulturen i et samfunn (eksempelvis «den norske kulturen»), gjerne gjennom normer, klesstil, interesser og språkbruk. Dette kalles gjerne subkulturer. Grupper innad i majoritetskulturen, men som ikke skiller seg merkbart ut, kalles gjerne delkulturer (for eksempel ulike skolekulturer i Norge).

a) Hva mener du er riktig begrep for karakterene i «Hvite gutter»? Er de uttrykk for majoritetskulturen, en delkultur eller en subkultur? Begrunn.

b) Selve serien «Hvite gutter» er et kulturuttrykk i seg selv. Hvor vil du plassere kulturuttrykket «Hvite Gutter»? Er TV-serien en del majoritetskulturen, eller er den subkulturell? Begrunn standpunktet ditt.

5. Til slutt en tenkt situasjon: En ny sesong av serien «Hvite gutter» skal vises i andre land. Kjøttprodusenten Gilde er sponsor og ønsker å gjøre serien mer «typisk norsk». Hva ville du lagt til av tematikk, gjenstander, holdninger, tradisjoner, ferdigheter eller kunnskaper for å gjøre serien enda mer «typisk norsk»?