Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Surrogati

Surrogatmødrene Daksha (37), Renuka (23) og Rajia (39) ble fotografert på et hjem for surrogatmødre i Anand, India i 2013. Surrogatmødrene Daksha (37), Renuka (23) og Rajia (39) ble fotografert på et hjem for surrogatmødre i Anand, India i 2013. Mansi Thapliyal/Reuters/NTB Scanpix

 

A: Les om surrogati

Før du ser dokumentaren, skal du lese om surrogati i Sosio s. 167 og svare på spørsmålene under. 

 1. Hva er surrogati?
 2. Hva er ofte kritikken mot surrogati?
 3. Beskriv kort den sørafrikanske sosiologen Amrita Pande sitt feltarbeid i India.

 

B: Se dokumentaren «På bortebane: surrogati» (NRK TV)

Se dokumentaren og svar på spørsmålene nedenfor.

 1. Hvordan gjennomføres surrogati?
 2. Er det forbudt for nordmenn å reise utenlands for å gjennomføre surrogati? Hvor mange barn i Norge er anslagsvis født gjennom surrogati i utlandet?
 3. Hvor mye koster prosessen med surrogati for de som søker dette hos Center for Surrogat Parenting (CSP) i Baltimore, USA? Hva sier det deg om hvilke personer surrogatisystemet der er reelt sett tilgjengelig for?
 4. Hvordan velger CSP ut hvem som kan være surrogatmor? Hvem er den typiske surrogatmoren, ifølge representanten for CSP?
 5. Hvor mye er det vanlig at en surrogatmor får betalt i USA?
 6. Røe Isaksen møter surrogatmoren Julie Kronen. Gjør rede for hennes, og hennes families, opplevelser av å være surrogat for andre.
 7. Hvem er John Weltman? Gjør rede for hans syn på surrogati. Hva sier han om det juridiske ansvaret for barnet?
 8. Beskriv hvordan en forskningsgruppe ved Cambridge University har undersøkt surrogati. Hva er det forskningen deres kan si om hvordan surrogatbarn har klart seg?
 9. Gjør rede for hovedargumentene som Torbjørn Røe Isaksen kommer med mot å tillate surrogati i Norge gjennom dokumentaren.
 10. Gjør rede for argumenter som kommer frem for å tillate surrogati.

 

C: Avsluttende diskusjon

Diskuter om Norge bør tillate surrogati i fremtiden. Finn gjerne andre kilder også før dere diskuterer hvis dere vil ha enda bedre grunnlag for diskusjonen.