Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Klassereisen (video, 33 min.)

Arbeider i verneutstyr sveiser. Getty Images/FG Trade

Se dokumentaren Klassereisen før du svarer på spørsmålene under. Det kan være fint å diskutere oppgavene med medelever etterpå. 

Oppgaver

1. a) Skriv en kort presentasjon (med egne ord) av Lars Ove Seljestad og Wasim Zahid. Beskriv bakgrunnen deres og livet deres i dag. 

b) Se over presentasjonene av personene. Hvilke trekk er ved bakgrunnen deres som gjør at vi kan si at de hadde lav sosioøkonomisk status da de vokste opp? Hvilke trekk ved livet deres i dag gjør at vi kan se at de har høy sosioøkonomisk status i dag? 

2. Hvorfor ville Lars Ove Seljestad vekk fra Odda og fabrikkarbeidet? 

3. Hvorfor følte Wasim Zahid seg annerledes da han gikk på videregående? Hva var det som gjorde at han skilte seg ut? 

4. Bruk eksempler fra dokumentaren for å forklare hva sosial mobilitet og sosial reproduksjon er (les Sosio s. 262-264 hvis du står fast). 

5. Hvilke forutsetninger fantes for Zahids og Seljestads klassereise? Hva gjorde det mulig for dem å få en annen jobb og status enn foreldrene? 

 

Læreplanmål: 
  • definere begrepet sosial mobilitet, gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet