Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Generasjon Ulydig?

Ung kvinne i Tokyo, Japan, ser opp mellom to broer. recep-bg/E+/Getty Images

Les kronikken fra Morgenbladet i lenken under. Den er skrevet av sosiolog Gunnar C. Aakvaag. 

Etter at du har lest teksten, jobber du med oppgavene under. Du kan gjerne diskutere oppgavene i par eller i en liten gruppe, hvis læreren din synes det er greit.   

Oppgaver

1. Hvilke egenskaper ved generasjonen født etter 2000 gjør at Aakvaag kaller dem "Generasjon Ulydig"? 

2. En "20 år lang skikkelighetstrend" har snudd, skriver Aakvaag. Hva mener han med det? 

3. Aakvaag lister opp ni utfordringer han mener Generasjon Ulydig må løse hvis de skal lykkes med å sette preg på samfunnet. Disse punktene inneholder påstander om hvordan Generasjon Ulydig er. Gå gjennom de ni utfordringene og kommentere dem. Få med om dere er enige/uenige i beskrivelsene og om dere er enige/uenige i at punktene Aakvaag trekker fram kan hindre ungdom i å endre samfunnet. 

4. Må man være uskikkelig for å redde miljøet? 

5. Kjenner du deg igjen i Aakvaags beskrivelse av generasjonen du tilhører?