Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Generasjoner: Jakten på drømmejobben (video, 39 min.)

Arkitekttegning med passer Warchi/iStock/Getty Images Plus

Se videoen i lenken under før du jobber med oppgavene under. 

Oppgaver

  1. Før du ser videoen, finn ut: hva slags utdanning var gymnas, realskole og cand.mag? Hvor lang utdanning har du hvis du har en bachelorgrad eller en mastergrad i dag?
  2. Hvordan har det norske samfunnet utviklet seg etter andre verdenskrig når det gjelder utdanning? Oppsummere i punkter det som kommer fram i dokumentaren.
  3. Hvilke hindringer stod i veien for at Roald skulle bli arkitekt?
  4. a) Foreldrenes bakgrunn og holdninger har spilt en rolle for alle de tre vi blir kjent med i dokumentaren. På hvilke måter?
  5. Også vennene til Shahera trekker fram foreldrenes forventninger når det gjelder utdanningsvalg. Bruk fagbegreper fra stoff du har arbeidet med i år for å diskutere eller forklare hvilken betydning foreldre kan ha på utdanningsvalg (se f. eks kap. 4)
  6. En av vennene til Shahera, Tasnim Meskini, snakker om «typiske Ali-utdanninger». Hva mener hun med det?
  7. Hvorfor tror du det var utenkelig for Roald å jobbe ved siden av studiene, mens mange gjør det i dag?
  8. Roald sier at han har hatt en klassereise. Forklar hva han mener! (Se kap. 15 i Sosio hvis du lurer på hva en klassereise er).
  9. Hvilken av disse tre generasjonene Roald, Tina eller Shahera tilhører har hatt eller har det enklest og vanskeligst, tror du? Begrunn svaret ditt.