Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Sosiale normer - Norge blant verdens strengeste?

I Norge er det en uformell norm at en helst ikke setter seg ved siden av fremmede på offentlig transport. I Norge er det en uformell norm at en helst ikke setter seg ved siden av fremmede på offentlig transport. Marija Jovovic/E+/Getty Images

I denne oppgaven kan du selv eller læreren velge hvilken tekst som skal leses. Teksten i den øverste av lenkene under er en journalistisk oppsummering av forskningen. Den nederste av tekstene er en oppsummering forskerne har skrevet selv, og den er noe mer avansert og dyptgående.

Før du leser: 

Diskuter med en medelev hva slags sosiale normer (uformelle normer) som er typiske i det norske majoritetssamfunnet. Gjerne vær så konkrete som mulig ved å komme opp med flere eksempler. 

 

Oppgaver: 

1. Les en av tekstene. 

2. Hvilke resultater var det forskerne fikk gjennom sin undersøkelse? Ble de overrasket?

3. Hvordan analyserer forskerne bakgrunnen for funnene sine, altså hvordan forklarer de disse funnene?

4. Hva er det som gjør Norge til et annerledesland, ifølge undersøkelsen? Hvordan forklares denne annerledesheten?

5. Skriv en kort tekst hvor du drøfter, ved hjelp av funnene i undersøkelsen og forskernes analyse, hvor lett eller vanskelig det er å integreres inn i det norske samfunnet.

 

Metodeoppgaver:

1. Hvordan gikk forskerne frem metodisk? Beskriv kort forskningsopplegget slik det kommer frem i teksten du leste.

2. Hva er fordelene og ulempene ved å undersøke på denne måten? Hva kan man eventuelt ikke si noe om ved å undersøke på denne måten? Bruk gjerne kap. 3 i Sosio for hjelp her.