Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

«Hvordan forske på noen som vil drepe deg?»

Kulehull AbdukadirSavas/iStock/Getty Images Plus

Terrorforskeren Thomas Hegghammer beskriver forskningsmetoder i podcasten Ugradert. Episode 13: «Hvordan forske på noen som vil drepe deg?» Lytt til podcasten fra FFI (Forsvarets forskningsinstitutt). Hopp 11 minutter ut i episoden. Jobb deretter i par med spørsmålene under. 

Oppgaver

  1. Terrorforsker Thomas Hegghammer beskriver ulike metoder en terrorforsker kan benytte seg av i sitt forskningsarbeid. Hvilke? Hva er fordelene og ulempene med metodene som nevnes? Gjerne også bruk kapittel 3 i læreboka som hjelp.
  1. Hva gjør kildematerialet noe vanskelig å få tak i for terrorforskere?
  1. Hva menes med å jobbe «kildenært»? Hva kan være fordelen av å gjøre det?
  1. Hvilken påvirkning hadde spredningen av internett på forskernes muligheter for å bedrive feltarbeid?
  1. Opplever Hegghammer det som farlig å forske på terror?