Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Regnmakerne (dokumentar om et feltarbeid, 29 min)

Kilimanjaro er Afrikas høyeste fjell. Landsbyen Rombo ligger i samme område. 1001Slide/E+/Getty Images

 

Antropologene Frode Storaas og Knut Christian Myhre har fått mulighet til å delta i et ritual sammen med mennene i landsbyen Rombo i Tanzania. Se filmen (29 min) og svar på spørsmålene. Det kan være lurt å ta notater underveis mens du ser filmen. 

Oppgaver

  1. Hva lever folk i landsbyen av?
  2. Hvorfor valgte antropologene å bo hos Atali Buretta?
  3. Hvorfor er det uenighet om regnritualet i landsbyen?
  4. Hvordan omtaler presten i lokalsamfunnet regnritualet?
  5. Hva er den historiske bakgrunnen for ritualet?
  6. Den ene antropologen, Knut Christian Myhre, mener at ritualet blant annet er spesielt fordi det går «på tvers av grenser». Hva mener han med det?
  7. Hva sier antropologen Frode Storaas om hvordan antropologer må forholde seg til mat og drikke når de er på feltarbeid?
  8. Hvordan tolker antropologene ritualet?

 

Refleksjon

I feltarbeid driver forskeren med deltakende observasjon. Det vil si at forskeren ikke er observatør eller deltaker, men begge deler om hverandre. Du kan lese mer om feltarbeid på s. 43-44.

  • Hvordan kommer det fram at Storaas og Myhre driver med deltakende observasjon?
  • Tenk over det du har lært om feltarbeid og antropologi så langt. Hvilke poenger og sider ved feltarbeid og antropologi kommer fram i denne dokumentaren, synes du? Skriv en liste.