Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Samfunnsforskeren Max Weber

Portrettbilde av Max Weber NTB Scanpix/Science Photo Library Max Weber var en tysk samfunnsviter og filosof. Han regnes som en av grunnleggerne av faget sosiologi. Weber ble født inn i en velstående familie i 1864. Hans fødested var Erfurt, en by i datidens Preussen (Tyskland i dag).

Weber studerte juss på universitetet i Heidelberg, og deretter ved Humboldt-universitetet i Berlin. I de første årene som student brukte unge Maximillian Karl Emil ganske mye tid på øldrikking og fekting, men etter hvert begynte han å arbeide som jurist ved siden av studiene. I 1889 leverte han doktoravhandling i juss og begynte deretter å arbeide ved Humboldt-universitetet.

I løpet av 1880-årene hadde Weber blitt stadig mer interessert i samfunnsspørsmål og tenkte mye på hvordan vitenskaper som økonomi kunne bidra til å bedre forholdene i samfunnet. Han ble også engasjert i politikk og meldte seg inn i partiet Evangelisch-sozialen Kongreß (Den evangelisk-sosiale kongress).

Webers hovedinteresser var de viktige trekkene han mente preget den verden han levde i: Weber mente at den moderne verden bar preg av å være rasjonalisert, sekularisert og det han kalte avfortryllet. Hans mest berømte teori er at det er en sammenheng mellom 1800-tallets økonomiske vekst i Nord-Europa og protestantismen. Dette var en sammenheng som ikke hadde blitt påpekt tidligere. Weber huskes også for sitt vitenskapssyn. Det var svært viktig for ham at vitenskapen skulle være vurderingsfri.  Med det mente Weber at en forsker skulle være så nøytral som mulig og angi tydelig når hen argumenter vitenskapelig og når hen gir sine egne personlige meninger.

Webers arbeider har vært veldig viktige for samfunnsvitenskapene – særlig sosiologien – og hans tanker har formet senere tenkning og forskning. Max Weber døde av lungebetennelse i 1920. Han ble bare 56 år.

 

 

 

Oppgaver 

1. Les teksten over og skumles artiklene i lenkene under. 

2. Hvordan ville du beskrive Max Weber til noen som aldri har hørt om ham?

3. Hvilke av teoriene til Weber synes du er mest interessant? Begrunn svaret.

4. Har noen av Webers teorier innvirkning på hvordan vi arbeider med forskning i dag, tror du? Begrunn og kom med eksempler.