Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Ulven - et eksempel på verdikonflikt eller interessekonflikt?

Ulv som går i snøen Evan McBride/Moment/Getty Images

Sosiolog Ketil Skogen har forsket på nordmenns forhold til ulven. Han blir intervjuet i artikkelen det er lenket til under. Les artikkelen før du svarer på oppgavene under. Du kan gjerne diskutere oppgavene med en medelev. 

Oppgaver

1. Skriv en forklaring på hva en verdikonflikt og en interessekonflikt er. Bruk egne ord og gi gjerne eksempler. Hvis du er usikker på svaret ditt, kan du sjekke det opp mot s. 26-27 i læreboka. 

2. Hva ved det Ketil Skogen forteller om i intervjuet peker mot at konflikten om ulv kan kalles en interessekonflikt? 

3. Hva ved det Ketil Skogen forteller om i intervjuet peker mot at konflikten om ulv kan kalles en verdikonflikt?