Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Feltarbeid

Barnehender med fargerikt pudder. hadynyah/E+/Getty Images

Disse oppgavene skal du jobbe med individuelt, dels sammen med 2-3 medelever. 

Oppgaver

 

1. Finn eksempel på en antropolog eller sosiolog som har vært på feltarbeid. Du kan godt ta utgangspunkt i lenkene under. Skumles intervjuene. Les grundigere dem du synes er interessante.

Velg ut et eller to prosjekter du synes høres særlig interessant ut og presentere dette for medelever. Begrunn hvorfor du syntes dette hørtes dette prosjektet virket spesielt interessant.

2. Tenk deg at du skal på feltarbeid i flere måneder.

a) Hva slags miljø ville du ha valgt å undersøke? Begrunn hvorfor. Finn et bilde, videoklipp eller noe annet som kan illustrere begrunnelsen.

b) Hva tror du at du kunne ha lært gjennom feltarbeid som du ikke kunne ha lest deg til eller hørt fra andre?

c) Hvilke særlige utfordringer tror du at du ville ha møtt i løpet av ditt feltarbeid?

d) Sett deg sammen med medelever og presentere svarene fra oppgaven for hverandre. Diskutere b) og c) sammen til slutt.