Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Folk griper inn hvis de ser gatevold

En knyttneve nito100/iStock/Getty Images Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen fra Forskning.no nedenfor og svar på oppgavene. 

Oppgaver

1. Studien som presenteres i artikkelen blir kalt "oppløftende". Hva er det som er "oppløftende"? 

2. Hva trekker forskerne bak studien fram som mest overraskende ved funnene? 

3. Denne studien kommer til motstridende resultater enn en viktig effekt som er vist i andre studier, nemlig "tilskuer-effekten". 

a) Finn ut: Hva er "tilskuer-effekten"? 

b) Hvordan forklarer forskerne at de ikke har funnet noen "tilskuer-effekt" i denne studien?

4. Les om problemer med eksperimenter i samfunnsvitenskap i læreboka (s. 43). 

a) Hvilke problemer ser du ved å bruke eksperimenter for å forske på konflikter? 

b) Hvilke problemer med laboratorieforsøk peker forskerne i artikkelen på? 

5. Kan denne studien si noe om forholdet mellom kultur og biologi? Begrunn svaret.