Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Det nye arbeidslivet - debatt i "Trygdekontoret"

Er en meningsløs jobb en kjedelig jobb? Er en meningsløs jobb en kjedelig jobb? bowie15/iStock/Getty Images Plus

 

Se debattprogrammet "Trygdekontoret" før du svarer på oppgavene under. 

 

Oppgaver

1. Programleder Thomas Seltzer presenterer antropologen David Graebers teori om "bullshitjobber" først i programmet. Hva er "bullshitjobber"?

2. Hva er forskjellen på "bullshitjobber" og "drittjobber"? 

3. Komikeren Morten Ramm har hatt mange jobber han selv mener er meningsløse. Men han syntes ikke det var så ille, så lenge det var sosialt på jobb. Hvordan tror du at folk reagerer på å gjøre meningsløse arbeidsoppgaver? Er du selv opptatt av å få en meningsfylt jobb, eller er det viktigste å få lønn? Diskutere med en medelev. 

4. Jan Kristoffer Dale har blant annet jobbet som flaskesorterer og ble automatisert bort. Hva synes han om at jobber blir automatisert bort? 

5. Dale hadde træler i hendene, det mora hans kalte "arbeidsnever". Hvorfor ga det status for mora hans, og hvilken status gir det i dag? 

6. Hvilke råd vil Isabelle Ringnes gi til en 16-åring som skal velge yrke og utdanning? 

7. Hva blir trukket fram som problematisk med bemanningsbyråer og et mer "fleksibelt arbeidsliv"? 

 

Bruk stoffet  

Sosio blir det trukket fram mange svar på spørsmålet "Hvorfor jobber vi?". Det står også om arbeidets samfunnsmessige funksjoner (s. 199-207). Lag en oversikt over begrunnelser for arbeid basert på læreboka. Gå deretter gjennom "bullshitjobbene" Graeber trekker fram. Hva slags positive sider kan bullshitjobbene ha, og hva er det "bullshitjobbene" mangler?