Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Diskusjonsoppgaver om internasjonal økonomi og arbeidsdeling

Rettferdig fordeling. Rettferdig fordeling. Jovanmandic/iStock/Getty Images Plus

Jobb to eller tre elever sammen. 

  • Ta stilling til påstanden: «Vi i Europa lever i den beste av alle verdener i verdenshistorien». Ha en tenkepause. Skriv deretter en kort tekst hvor du tar stilling til påstanden. Begrunn svaret ditt. Les opp svarene for hverandre og diskutere spørsmålet. 
  • Det er store ulikheter i rikdom mellom land og i land. De fleste er enige om at det er problematisk om forskjellene blir for store. På den annen side har mange som har lyktes i samfunnet, jobbet hardt for det. Hvordan bør goder og ressurser fordeles i et samfunn slik at personer med over gjennomsnittlig arbeidskapasitet og ambisjoner fortsatt får en grunn til å jobbe hardt? Diskutere spørsmålet. Skriv opp argumenter som kommer fram i diskusjonen som synes er gode, uavhengig om dere er enige i argumentene eller ikke.