Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Dis eller dus?

En mann med dress og hatt og en kvinne i drakt spaserer på et fortau. Bildet er i svarthvitt, kanskje fra 1950-tallet. George Marks/Retrofile RF/Getty Images

Jobb gjerne sammen med en medelev. 

Oppgaver

På 60-tallet var det sjelden at man sa «du» til fremmede, isteden brukte man høflighetsformen «De». En typisk filmreplikk den gang fra en mann til en kvinne kunne være: «Tillater De at jeg sier ‘du’, frøken?». En gang mellom 60-tallet og 80-tallet forsvant de såkalte dis-formene og det ble vanligere å være såkalt dus. «Du» erstattet «De». I tillegg forsvant titlene fra dagligtalen. For eksempel ble en professor fra nå av sjelden tiltalt: «Herr professor».

  1. Hva er det dis/dus-skillet gav uttrykk for av normer og verdier i tidligere tider?
  2. Hvis du skal knytte et fagbegrep til denne språkendringen – hva kan vi kalle endringen?
  3. Hvilke samfunnsendringer kan forklare språkendringen?