Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Repetisjonsspørsmål

Barnehagebarn står i kø Hero Images/Getty Images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Vis med noen eksempler hvordan vi imiterer (etterligner) andre i sosialiseringsprosessen.
  2. Forklar hva begrepet internalisering betyr ved hjelp av eksempler.
  3. Gi eksempler på noen formelle og noen uformelle normbrudd.
  4. Hvorfor følger vi som regel normene?
  5. Gjør rede for begrepene primærgruppe og sekundærgruppe.
  6. Hva er forskjellen på en positiv og negativ referansegruppe?
  7. Hva læres i primærsosialiseringen, og hva læres i sekundærsosialiseringen?
  8. Gi eksempler på noen sentrale normsendere i vårt samfunn, og forklar hvorfor de er sentrale.
  9. Hva er sosial arv?