Hopp til hovedinnhold
Sosio – Sosiologi og sosialantropologi

Midlertidig fremtid - hva gjør fremtidens usikre arbeidsliv med oss?

(skjermdump: NRK) (skjermdump: NRK)

 

Journalist Ragnhild Ås Harbo har midlertidig kontrakt i NRK, men er redd for å bli helt arbeidsledig når kontrakten går ut. I denne dokumentaren intervjuer hun eksperter på arbeidslivet, for å finne svar på hvordan framtidens arbeidsliv kanskje vil bli og hvilke konsekvenser det får hvis stadig færre får fast jobb. 

Se dokumentaren og jobb med oppgavene under. 

Oppgaver

1. Hvordan tror sosialantropolog Ståle Wig at framtidas arbeidsliv vil se ut?

2. Hvordan beskriver de unge fra Haugesund livet som arbeidsledig? Hvorfor synes de det er vanskelig å si til andre at de er arbeidsledige?

3. Ragnhild beskriver sin forrige periode som arbeidsledig som at hun gikk inn i "Generasjon perfeksjon overlevelsesmodus". Hva legger hun i det? 

4. Hvilke fordommer har folk Ragnhild intervjuer på gata mot arbeidsledige? Har du hørt lignende fordommer - eller andre? 

5. Hvorfor mener sosialantropolog Ståle Wig at folk oppfatter det å være i arbeid som så viktig?  

6. Hvilke følelser forteller psykolog Aksel Inge Sinding at folk ofte har når de har blitt arbeidsledige? 

7. Silje Kaspersen har forsket på helsa til folk som er arbeidsledige. Hvordan mener hun at resultatene fra forskningen hennes bør brukes? 

8. Hvilke ulemper med midlertidighet peker Jonas Bals, rådgiver i LO, på? 

Refleksjon og diskusjon

1. Synes du Ragnhild tar det rette valget? Begrunn svaret ditt overfor en medelev. 

2. Er Ragnhild "gammeldags" som ønsker seg fast jobb? 

3. Hva er viktigst for deg når du vurderer utdanning og yrkesvalg videre, etter videregående? 

4. Bør vi venne oss til at arbeidslivet i framtida kanskje kommer til å endres mot flere midlertidige stillinger, eller bør vi jobbe for at faste stillinger skal være det normale? Hvilke fordeler har det for næringslivet å kunne ansette folk i midlertidige stillinger? Kan vi se for oss andre måter å organisere arbeidslivet på?